نام شرکت نام مدیرعامل استان ...
معادن سرمک حسن حسینقلی تهران مشاهده
روئین طلای زنجان بهرام آدمی زنجان مشاهده
فرآوری مواد معدنی ایران حمید علاماتی زنجان مشاهده
سازند روی زنجان کریم قربانیان زنجان مشاهده
تولید روی بندرعباس حقیقی هرمزگان مشاهده
تعاونی تولیدی روی میعاد ثامن امیرحسین اسدی تهران مشاهده
سوژمیران محمدرضا آزادی/بهنام حسین زاده تهران مشاهده
متین روی محمدرضا متین فر زنجان مشاهده
فرآوری مواد معدنی کیان بروجن فرج الله کیانی بروجن تهران مشاهده
کانه آرایی آریا مصلی تهران مشاهده
باما بهنام حسین زاده تهران مشاهده
معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد محمدرضا محمدیان/بهنام حسین زاده تهران مشاهده
صنایع خالص سازان روی زنجان یوسف مرادلو تهران مشاهده
معدنی و صنعتی شاهین سعید عربیان تهران مشاهده
شرکت شمش سازان زنجان علیرضا آدمی زنجان مشاهده
توسعه معادن روی ایران اسکندری نسب تهران مشاهده
صنعت روی زنگان علیرضا سربندی زنجان مشاهده
لعل پارس حری تهران مشاهده
کانی فرآوران علی سه دهی تهران مشاهده
کالسیمین محمد حیدرزاده تهران مشاهده
ذوب روی بافق حبیب الله حاجی زاده تهران مشاهده
ملی سرب و روی ایران علی فضلوی زنجان مشاهده
روی تیران بهنام تهران مشاهده
آلیاژ گستر قشم محسن پاکروان نژاد تهران مشاهده
شرکت صنعتی و معدنی امین خرمدشت حسن صادقی نیارکی تهران مشاهده
شرکت ذوب و احیاء روی قشم علی گرجاسی تهران مشاهده
فرا پارس قشم رسول استادان فر اصفهان مشاهده
پارس اکسید محمد حسن بختیاری آب نیلی اصفهان مشاهده
ذوب و روی اصفهان عبدالله پیمان تیموری نیا اصفهان مشاهده
معادن کیان کانیار فاطمه فراهانی تهران مشاهده
شرکت امین صنعت پویا‎ جلال عبداللهی گللو مرکزی مشاهده
صنعت روی حهان آرا شهرام بیات زنجان مشاهده