افزایش 13 درصدی استخراج سرب و روی انگوران، طی 5 ماهه نخست 1400!

افزایش 13 درصدی استخراج سرب و روی انگوران، طی 5 ماهه نخست 1400!

به گزارش اتحادیه سرب و روی و به نقل از خانه معدن ایران، میزان استخراج معادن سرب و روی انگوران طی پنج ماهه نخست ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد افزایش یافت و به بیش از ۴۸۸هزار تن رسید.
مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال، حدود ۴۸۸ و هزار و ۸۱۷ تن کانسنگ سرب روی استخراج کرد. از این میزان، ۴۳۵ و هزار و ۴۲۷ تن مربوط به بخش روباز، ۵۳ هزار و ۳۹۰ تن، در بخش زیرزمینی بوده است.

میزان استخراج ماده معدنی سرب روی در این مجتمع طی مدت مشابه سال گذشته، ۴۳۲ هزار و ۴۶۸ تن بود.
میزان فروش ماده معدنی سرب و روی در مجتمع انگوران از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، ۳۶۵ هزار و ۲۷۲ تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۴۸۰ هزار و ۳۹۱ تن)، حدود ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.

میزان تولید سنگ آهن و تراورتن
همچنین از معادن زیرمجموعه مجتمع مذکور طی ۵ ماهه اخیر، ۱۱ هزار و ۲۳۶ تن سنگ آهن از معدن صاحب سقز و ۷ هزار و ۴ تن تراورتن تولید شد. میزان فروش این محصولات نیز به ترتیب ۷۸ هزار و ۴۷۳ تن و ۲ هزار و ۸۸۲ تن بود. قرارداد تولید سنگ آهن صاحب سقز تا پایان تیر به اتمام رسید و اکنون در مرحله فرآیند مزایده است.