دومین کنفرانس ملی مدل سازی در مهندسی معدن و علوم وابسته!

دومین کنفرانس ملی مدل سازی در مهندسی معدن و علوم وابسته!

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، خوشبختانه ارتباط صنعت و دانشگاه در بخش معدن در کشور در حال شكل گيري است.
محمد رضا بهرامن،رئیس خانه معدن ایران در مراسم افتتاح دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته بعنوان سخنران ویژه کنفرانس ایراد سخنرانی کرد و گفت:
خوشبختانه ارتباط صنعت و دانشگاه در بخش معدن در کشور در حال شكل گيري است و  بايد بين تمام دانشگاهها در سر تا سركشورعموميت پيدا كند و همه‌ى صنايع معدني ما با دانشگاه‌ها مرتبط شوند، به دانشگاه‌ها متصل شوند؛ در اين حالت است  كه هم دانش ما رشد ميكند، هم صنعت معدن كشور ما رشد ميكند.
کمیته صنعت و دانشگاه خانه معدن ایران تمام تلاش خود را برای پیشبرد اهداف کلان در این خصوص بکار خواهد گرفت.
امروزه رقابت در کشورهای جهان تحت تاثیر‌جهانی شدن و سایر فرایندها قرار میگیرد. در رقابت، داراییهای غیرملموس همانند دانش یا سرمایه اجتماعی بعنوان  کلیدی ترین نقش در موتور توسعه اقتصادی است.
برگزار کننده : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)ینت