ذخایر طلای سیستان و بلوچستان به 38 تن رسید!

ذخایر طلای سیستان و بلوچستان به 38 تن رسید!

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، معادن طلای کشف شده در سیستان و بلوچشتان از 13 تن به 38 تن رسید.
زاهدان – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: مجموع ذخایر طلای کشف شده این استان با آغاز عملیات اکتشافی در محدوده «خارستان- بیدستر» از ۱۳ تن به ۳۸ تن رسیده است.
داوود شهرکی اظهار داشت: ذخایر معدنی یکی از مهمترین مزیت‌های سیستان و بلوچستان است که خوشبختانه با اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر در زمینه معادن شاهد رشد و توسعه بسیار خوبی در این استان بوده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان دارای معادن غنی طلا در مناطق مختلف است، افزود: محدوده «خارستان- بیدستر» یکی از این معادن است که در شهرستان به زودی به مرحله بهره برداری می‌رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه میزان طلای قابل استحصال در این محدوده معدنی معادل ۲۵ تن است، ادامه داد: با کشف این ذخیره مجموع ذخایر کشف شده استان سیستان و بلوچستان از ۱۳ تن به ۳۸ تن رسیده است.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم سال آینده معادن دیگری هم که مطالعات آن در سطح استان سیستان و بلوچستان انجام شده به نتیجه برسد، تصریح کرد: سایر معادن فلزی نیز در استان شناسایی شده و سرمایه‌گذارن مختلفی در این ارتباط جذب شده‌اند.