سلب صلاحیت 7 معدن استان سمنان جهت بهره برداری

سلب صلاحیت 7 معدن استان سمنان جهت بهره برداری

به گزارش اتحادیه سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، منان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از سلب صلاحیت بهره برداری ۷ معدن در استان خبر داد.
علی تشنه دل در بیستمین جلسه شورای معادن استان که به ریاست آشناگر استاندار سمنان و با حضور ویدئو کنفرانسی اعضای شورای در استانداری برگزار شد اظهار کرد: با رای اعضای شورا ، ۷ معدن سلب صلاحیت و انتزاع شدند.
وی افزود: انتزاع و سلب صلاحیت معادن به دلایل مختلفی اعم از عدم فعالیت ، عدم انجام تعهدات و استخراج لازم ، عدم انجام اقدامات جهت تمدید پروانه و یا اتمام انقضای اعتبار پروانه بهره برداری انجام می شود.
دبیر شورای معادن استان سمنان تصریح کرد: با دستور استاندار محترم ، اعضای کمیته کارشناسی شورای معادن موظف هستند نسبت به سلب صلاحیت معادن ، تمامی موارد قانونی و کاری را مدنظر قرار دهند و تصمیمات دقیقی گرفته شود و بعد از تصویب سلب صلاحیت این معادن دیگر نیازی به بررسی مجدد و طرح موضوع در شورا نباشد.
علی تشنه دل با اشاره به دیگر دستور کار این نشست اظهار کرد: در این جلسه درخواست ۹ بهره بردار معدن درخصوص تعطیلی موقت مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر ، با درخواست تعطیلی موقت این تعداد معدن موافقت شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان همچنین ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت معدنی و اقدامات انجام شده در خصوص فعالسازی معادن در استان افزود: طرح فعالسازی معادن غیر فعال استان به جهت شناسایی و آسیب شناسی معادن غیر فعال در استان اجرایی شده است و معادن غیر فعال در ۷ رسته و شاخص دسته بندی شده و بررسی می شوند.
تشنه دل با اشاره به اجرای بند ۴ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرد: استقرار دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن باید در استان محل استقرار معدن باشد و تمدید پروانه ، پرداخت تسهیلات و سایر خدمات منوط به استقرار دفاتر معادن در استان محل استقرار معدن خواهد بود.