فعال سازی معادن به اهالی آن واگذار خواهد شد!

فعال سازی معادن به اهالی آن واگذار خواهد شد!

به گزارش اتحادیه سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران: فعال‌سازی معادن کوچک به اهالی آن واگذار میشود.
کی از دلایلی که کشور در برنامه‌های توسعه بخش معدن عملاً موفق نبود، این است که هیچ‌گاه استراتژی ثابتی برای این بخش اجرایی نشده است. البته این به معنای آن نیست که این بخش فاقد استراتژی بوده است، بلکه یک استراتژی اجرایی برای معدن تعریف نشده است. به‌طور طبیعی معادن کوچک و متوسط می‌توانند تکمیل‌کننده خوراک و مواد اولیه صنایع بزرگ باشند. به‌طور مثال صنعت فولاد حتی پیش از انقلاب نیز به‌عنوان یک صنعت استراتژیک مطرح شده بود و صنایع فولادی کشور در پیش از انقلاب با نگاه استراتژیک شکل گرفتند. این صنایع در زمان شکل‌گیری از معادن کشور مواد اولیه خود را تامین می‌کردند. در آن زمان معادن بسیار محدودی شناسایی شده بودند.
امروزه اهمیت واحدهای کوچک و متوسطه برای همگان مشخص است. در کشور ما نیز باید همین نگاه نسبت به این واحدها به‌ویژه در بخش معدن نهادینه شود. زیرا عمده معادن موجود در کشور کوچک و متوسط هستند. البته در سال‌های گذشته سهم دولت از معادن و تولید بسیار بالا بود، اما امروزه مشاهده می‌شود که سهم دولت از لحاظ کمی در معادن بسیار اندک است و حداکثر ۵ درصد از معادن کشور در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین توجه به معادن کوچک و متوسط اجتناب‌ناپذیر است.

اهمیت معادن کوچک در اقتصاد

امروزه برای صنعت فولاد کشور برنامه تولید ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ تعریف شده است و تنها نباید به معادن و صنایع بزرگ در این رابطه اکتفا کرد؛ در این برنامه معادن کوچک و متوسط در کنار معادن بزرگ قرار می‌گیرند و تامین‌کننده خوراک صنایع فولاد در برنامه استراتژی صنعت فولاد خواهند بود. این معادن تکمیل‌کننده برنامه‌های توسعه‌ای بخش معادن خواهند بود و نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. چرا که همواره معادن کوچک و متوسط تربیت‌کننده نیروهای تخصصی ویژه هستند. در واقع جذب سرمایه‌های کوچک و سرگردان و انتخاب تکنولوژی‌های خاص همواره در معادن و واحدهای فرآوری کوچک و متوسط رخ می‌دهد و دائماً قابل تغییر است.

در رابطه با اهمیت صنایع کوچک و متوسط می‌توان صنعت خودروسازی را نیز مثال زد. آیا این صنعت خود به‌تنهایی قادر به تامین تمام نیازها است؟ به‌طور حتم خیر. در این رابطه واحدهای کوچک و حتی خرد نیز تامین‌کننده صنعت خودرو برای چرخه تولید هستند. بنابراین اگر نگاه درستی به معادن متوسط و کوچک داشته باشیم، می‌توان چرخه تولید صنایع معدنی را هم تکمیل کرد. در نتیجه باید به بخش معدن نیز این‌گونه نگاه شود. معادن کوچک و متوسط تنها در صنایع فلزی تاثیرگذار نیستند؛ بلکه صنایع غیر فلزی را نیز دربر می‌گیرند. به‌طور مثال اگر در صنایع نسوز برنامه‌ای وجود داشته باشد، مشاهده می‌شود که تامین‌کننده بسیاری از این واحدها معادن کوچک و متوسط هستند. زیرا نسوزها یکی از عوامل تاثیرگذار بر صنعت فولاد هستند. در این رابطه باید توجه داشت که صنعت نسوز توسط معادن کوچک و متوسط تامین می‌شود.

اگر یک برنامه جامع برای صنعت سنگ تزیینی تعریف شود و برای پیشرفت آن برنامه‌ریزی صورت گیرد، در این صورت تنها واحدهای کوچک هستند که می‌توانند تامین‌کننده سهم خود در بازارهای جهانی باشند. در حقیقت معادن کوچک سنگ‌های تزیینی می‌توانند از طریق تجمیع با یکدیگر (الزاما نه در قالب کنسرسیوم) ضمن تامین صنایع فرآوری، سهم خود را از بازارهای جهانی کسب کنند.