مزایده ی معادن سیستان و بلوچستان با بیش از 100 شرکت کننده!

مزایده ی معادن سیستان و بلوچستان با بیش از 100 شرکت کننده!

یه گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، مزایده ی معادن استان سیستان و بلوچستان با بیش از 100 شرکت کننده صورت پذیرفت.
سیستان و بلوچستان رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: در گذشته و در بهترین حالت بالغ بر ۲۵ پاکت جهت مزایده های استان ارسال که هم اکنون بیش از ۱۰۰ پاکت شرکت در مزایده دریافت گردیده است.
داود شهرکی ۲۵ دیماه در جلسه بازگشایی پاکات مزایده ی عمومی محدوده های اکتشافی، مجوزهای برداشت، گواهی کشف و پروانه های بهره برداری استان سیستان و بلوچستان افزود: این موضوع نشان از نتیجه چند اتفاق است که نگاه ویژه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در حوزه معدن، نگاه ویژه مدیران وزارت صمت ، استاندار و مدیران استانی و رسانه ها و اطلاع رسانی مناسب از انجمله می باشد .
وی افزود: بخش خصوصی و بخش دولتی خوشبختانه سرمایه گذاری های مناسبی در زمینه های مختلف از جمله اکتشاف در استان انجام داده اند و هم اکنون شاهد گزارشهای خوبی از شناسایی معادن در استان هستیم.
شهرکی تصریح کرد: سرمایه گذاریها در حوزه ی معدن بویژ ه در زمینه طلا، مس  و آهن در جنوب استان شکل گرفته و تا پایان سال ۹۹ اتفاقات خاصی در این حوزه ها خواهد افتاد که به موقع اطلاع رسانی می گردد.
وی در زمینه ی مزایده معادن استان افزود: این مزایده ها به صورت کاملاً شفاف برگزار گردید و نمایندگان دستگاههای نظارتی و مرتبط هنگام بازگشایی پاکات حضور دارند و عدالت و ضوابط به صورت کامل رعایت گردیده است و هیچ استثنایی برای شرکت کنندگان نیست تا انشاالله این مزایده منجر به اتفاقات موثر و احیا معادن ابطالی در استان شود.