موجودی شمش روی بندرعباس رفع توقیف شد

موجودی شمش روی بندرعباس رفع توقیف شد

به گزارش اتحادیه سرب و روی ایران و به نقل از ماین نیوز: شرکت معادن بافق (کبافق) اعلام کرد

مقدار ۴۶۴۴ تن شمش روی و ۵۰۷ تن شمش سرب از موجودی سال قبل در انبارهای شرکت موجود است.
موجودی شمش روی بندرعباس که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی توقیف شده بود، رفع توقیف شده و به سازمان صمت ارجاع شده است

تولید محصولات طی دوره مالی مورد گزارش و همچنین مقایسه آن با سالهای قبل بشرح زیر میباشد.

                                                                                                                                           مقدار­ _ تن

عملکرد سال 96

عملکرد سال 97

عملکرد سال 98

عملکرد سه ماه اول 99

شرح

18900

20،282

17958

4461

کنسانتره روی

1737

2،263

2356

657

کنسانتره سرب

 

رفع توقیف شدپ باتوجه به تجربه مثبت سال قبل مبنی بر تبدیل کنسانتره به شمش این موضوع طی سال جاری نیز در دستورکار قرار دارد بطوریکه تا کنون در ازای تحویل 1190 تن کنسانتره روی مقدار 310 تن شمش روی با پرداخت کارمزد ذوب دریافت گردیده است تا در فرصت مناسب به فروش برسد.مقدار 4644 تن شمش روی و 507 تن شمش سرب نیز از موجودی سال قبل در انبار های شرکت موجود میباشد. موجودی شمش بندرعباس که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی توقیف گردیده بود از سوی سازمان موصوف رفع توقیف گردیده و به سازمان صنعت،معدن و تجارت ارجاع گردیده است.