همکاری ایران و ایتالیا با تلاش خانه ی معدن استان مرکزی صورت میپذیرد!

همکاری ایران و ایتالیا با تلاش خانه ی معدن استان مرکزی صورت میپذیرد!

همکاری ایران و ایتالیا با تلاش خانه ی معدن استان مرکزی صورت میپذیرد!
به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، وبینار تخصصی “چگونگی حضور در بازار ایتالیا” باحضور سفیر ایتالیا، رئیس بخش توسعه بازرگانی، رایزن اقتصادی سفارت ایتالیا در ایران وکیل رسمی دادگستری در ایتالیا 
با محوریت:
• تشریح وضعیت صنعتی و اقتصادی ایتالیا
• روابط حقوقی ایران و ایتالیا در شرایط تحریم
• چگونگی مذاکره با شرکت های ایتالیایی
• چگونگی ثبت شرکت در ایتالیا
• فرصت های سرمایه گذاری در ایتالیا
• چگونگی مراودات بانکی در شرایط کنونی